Vuoden kainuulainen kollega -palkinto

 • Palkinnon nimi on Vuoden kainuulainen kollega
 • Palkinto jaetaan joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2000 lähtien
 • Ehdokkaan tulee olla Duodecim-seuran ja Kainuun lääkäriyhdistyksen jäsen
 • Palkinnon saajalta edellytetään seuraavaa:
  1. lääkäri on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama
  2. ensisijaisesti käytännön lääkäri
  3. hänen työssään näkyy korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys
 • Ehdokkaat valitaan Kainuun Lääkäriyhdistyksen jäsenistön ehdottamista kainuulaisista lääkäreistä, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot. Tätä varten jäsenistölle lähetetään joka toinen vuosi jäsenkirje, jossa pyydetään seuraavaksi määriteltyyn määräaikaan mennessä ehdotukset palkinnonsaajasta Kainuun Lääkäriyhdistyksen johtokunnalle. Jos ehdotuksia ei tule, palkinnon saaja voidaan valita johtokunnan ehdotusten perusteella.
 • Ehdotukset palkinnonsaajasta tulee esittää palkinnonmyöntämisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
 • Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot sekä perustelut, joilla kyseiselle henkilölle palkintoa ehdotetaan.
 • Päätöksen palkinnon saajasta tekee Kainuun Lääkäriyhdistyksen johtokunta palkinnon myöntämisvuoden vuosikokoukseen mennessä ja palkinnonsaaja julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä.

(Vuosikokouksessa hyväksytty lopullinen muoto säännöistä.)


Vuoden kollegaksi valitut

2000 Matti Vartiainen

2002 Tuomo Pääkkönen

2004 Paula Kemppainen

2006 Aila Oikarinen

2008 Aune Hirvasniemi

2010 Taina ja Mauri Huusko

2012 Katri Mäenpää

2014 Ritva Keravuo

2016 Olli Vesala

2018 Kristiina Kananen

2020 Merja Romppainen

2022 Mikko Vasala