Historiikki

Kainuun Lääkäriyhdistys ry perustettiin 15.12.1945 Kajaanin Klubilla liittämään yhteen toiminta-alueensa lääkärit arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi heidän keskuudessaan. Lisäksi tarkoituksena oli valvoa ja edistää heidän yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja sekä työskennellä terveydenhoidon ja sairaanhoidon kohottamiseksi Kainuun alueella.

Perustamiskokouksessa olivat läsnä Kajaanin yleisen sairaalan ylilääkäri Kaarlo Inberg, Kajaanin piirilääkäri Albert Isotalo, joka valittiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi pj:ksi,  Kajaanin yleisen sairaalan ylimääräinen lääkäri Arno Kaila, Kajaanin tuberkuloosihuoltopiirin lääkäri Jalo Uoti, Hyrynsalmen aluelääkäri Armas Korhonen, Säreisniemen kunnanlääkäri Tauno Leppänen, Kuhmon aluelääkäri Juho Nurminen sekä tohtorit Sihvonen ja Tarkiainen. Kainuussa oli tuolloin 12 lääkäriä, joten enemmistö kihlakunnan alueen lääkäreistä oli paikalla. Kihlakunnan yhdistysrekisteriin yhdistys on merkitty 21.1.1946.

Asetettujen päämäärien saavuttamiseksi yhdistys päätti järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä retkeilyä. Sairaanhoidon kehittämishankkeina ensimmäisinä toimintavuosina hankittiin Bedford -merkkinen ambulanssi Suomussalmelle. Kainuun keskussairaalahankkeen toteuttamisessa oltiin voimakkaasti mukana ja toimipa Juhani Apajalahti "keskussairaalan isähahmo" useita vuosia yhdistyksen puheenjohtajanakin. Kainuun keskussairaala avasikin ovensa kesällä 1969.

Varsinaiset edunvalvontatehtävät yhdistykseltä siirtyivät 80-luvulla SLL:n paikallisosaston huoleksi. Muuna toimintana yhdistyksen kokouksissa on pidetty lääketieteellisiä asiantuntijaesitelmiä, järjestetty rahankeruutempauksia, järjestetty juhlia, virkistysmatkoja ja tuettiinpa yhdistyksen jäsenten jatko-opintoja, tieteellistä toimintaa ja vähävaraisia, lahjakkaita kainuulaisnuoria lääketieteen opinnoissaan vuosina 1976-1997 stipendirahaston muodossa. Vuodesta 2000 alkaen yhdistys on valinnut keskuudestaan joka toinen vuosi Vuoden kainuulaisen kollegan. Vuoden 2005 joulukuussa järjestetyt Terveysmessut kruunasivat 60. juhlavuoden ja antoivat uskoa toiminnan vireään jatkumiseen myös tulevina vuosina.

Tammikuussa 2008 järjestettiin I Sairaan Hyvä -filmifestifaali. Tavalla tai toisella terveyteen, sairastamiseen tai hyvinvointiin liittyviä elokuvia ryyditettiin alustuksilla ja paneelikeskusteluilla. Viikonloppu oli suuri menestys sekä kollegakunnan ettäs uuren yleisön piirissä ja se sai huomiota myös valtakunnallisesti.

Syyslkuussa 2009 yhdityksen puheenjohtaja PÄivi Cheney sai Duodecim-seuran kunniakirjan toisena suomalaisena.

Lähteet: Lääkärinä Kainuussa, Reijo Heikkinen (1995)