Vuosikokouksen 21.3.2024 kuulumisia

28.3.2024

Kainuun Lääkäriyhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.24 Wanhalla kerholla ja etäyhteyksin. 

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja monipuolista. Yhdistyksen  jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 113, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina. 

Tilikauden tulos on ylijäämäinen. Tulokseen ovat olleet vaikuttamassa odotettua suuremmat jäsenmaksutuotot ja kasvanut Duodecimin yleisavustus, onnistunut pikkujoulutoteutus, SHFF-festivaalien tuotto sekä festivaalien sponsorituessa ilmenneiden taloudellisten riskien huomioiminen loppuvuoden toiminnan toteutuksessa. 

Toiminnantarkastaja esitti lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä väistyvälle hallitukselle. Vuosikokous hyväksyi tili- ja vastuuvapauden yksimielisesti. 

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävässä valittiin jatkamaan Ritva Kanervo. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Kukka-Maaria Aranko, Imke Höfling, Lea Käsmä-Ronkainen, Joel Laitala, Markku Nyman ja Sinikka Marin sekä varajäseniksi Ritva Keravuo ja Tuomo Määttä. Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Esa Anttonen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Pertti Pasanen. Henkilövalinnat olivat yksimielisiä. 

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

Vuosi 2025 on yhdistyksen 80 -vuotisjuhlavuosi. Tavoitteena on järjestää tuolloin SHFF-festivaali. Sen järjestelyt aloitetaan jo vuonna 2024. Yhdistyksen 80 -vuotishistoriikin valmistelua myös jatketaan. 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 oli 40 e. Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan vuonna 2024. 

Vuosikokous hyväksyi väistyvän hallituksen esityksen yhdistyksen sääntöjen 5§ muutoksesta koskien kirjausta jäsenmaksua kahteen vuoteen maksamattomien jäsenten erottamismenettelyä. Erottamiseen ei ole käytännössä lähdetty, mutta toisaalta yhdistyksen jäsenrekisteri tulee pitää ajantasaisena. Yhdistyslain 15§ mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

Uusi sääntöjen 5§ kuuluu: ”Jos jäsen kahtena vuotena perätysten laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen jäsenmaksulaskun toimittamisesta huolimatta, yhdistyksen hallitus voi katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä. Yhdistys voi erottaa jäsenensä myös yhdistyksen vastaisen toiminnan johdosta. Päätös erottamisesta tehdään hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa.”

Vuosikokouksessa palkittiin Vuoden 2024 kainuulaisena kollegana Suomussalmen terveyskeskuksen apulaisylilääkäri Pertti Pasanen. 

Perusteluna palkitsemiselle todettiin mm. pitkäjänteinen työ hyvän yhteishengen luomiseksi omaan yksikköön, minkä ansiosta Suomussalmen terveyskeskuksesta on tullut suosittu ja jo useana vuonna palkittu opiskelijoiden ja nuorten lääkäreiden koulutuspaikka, vaikka etäisyydet isompiin yksiköihin ja yliopistoon ovat pitkät.

Lisäksi väistyvän hallituksen sihteerinä toiminut Ella Laakso palkittiin kokouksessa hallituksen sihteerin työstä.