Kainuun lääkäriyhdistyksen elämäntyöpalkinto Jukka Juvoselle 21.3.23

26.3.2023

Jukka Juvonen vuosikokouksessa 21.3.2023
Jukka Juvonen vuosikokouksessa 21.3.2023

Kainuun lääkäriyhdistys on 21.3.2023 pitämässään yhdistyksen vuosikokouksessa palkinnut kardiologian osastonylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LT, dosentti Jukka Juvosen poikkeuksellisen ansiokkaasta elämäntyöstä ja erityisistä saavutuksista kainuulaisen terveydenhuollon kehittämisessä.

Jukka Juvonen valittiin Kainuun keskussairaalan sisätautien ylilääkäriksi vuonna 1997. Vuosituhannen vaihteessa sisätautiklinikan lääkäritilanne heikkeni vaikeaksi mm. eläköitymisten ja erikoistumiskoulutuksen muutosten myötä. Yliopistosairaalan kanssa tehdyn aktiivisen erikoistuvien lääkäreiden koulutusyhteistyön, hyvän yhteishengen luomisen ja johdonmukaisen johtamisen avulla Jukka Juvosen onnistui saada lääkärivaje hallintaan ja muodostettua klinikasta erikoistuvien lääkäreiden kannalta mieluinen työpaikka. Vaikka sisätautilääkäreiden määrä on ajan mittaan vaihdellut, tämä perintö on kantanut näihin päiviin asti.

Kardiologiaan erikoistumisensa jälkeen Jukka Juvonen on käynnistänyt Kainuun keskussairaalassa invasiivisen kardiologian toiminnan vuonna 2005. Sepelvaltimoiden varjoainekuvausten ja toimenpiteiden toteuttaminen Kainuussa yliopistosairaaloiden sijasta on ollut valtakunnallisestikin arvioiden pioneerityötä, joka on tarkoittanut alueen sepelvaltimotautipotilaiden hoidon merkittävää paranemista ja lukuisten potilaiden hengen säästymistä. Lisäksi kehitystyö on parantanut myös kardiologian erikoistumiskoulutuksen edellytyksiä ja tuonut säästöjä ostopalvelutarpeen vähennyttyä.

Kainuun sote-kuntayhtymän pyynnöstä Jukka Juvonen on vuonna 2011 tehnyt esiselvityksen siitä, miten kainuulaista terveydenhuoltoa, erityisesti erikoissairaanhoitoa tulisi kehittää. Tämän selvitystyön pohjalta käynnistettiin Uusi sairaala -projekti, jonka johtajaksi hänet nimitettiin. Projektin ensivaiheessa luotiin nykyaikaisen sairaalan toimintakonsepti ja kuvattiin alueen terveydenhuollon kehittämisen suunta. Jo tuolloin tunnistettiin tulevaisuudessa häämöttävät taloudelliset ja työntekijäpulaan liittyvät haasteet. Todettiin, ettei pelkkä uusien tilojen rakentaminen riitä, vaan on uudistettava sekä toiminta että sen johtaminen. Tätä seurasi uudenlainen lähestymistapa sairaalasuunnitteluun: ensin suunniteltiin toiminnan keskeiset prosessit – vasta sitten käynnistettiin tilojen suunnittelu. Uutta oli myös sairaalan rakentaminen ns. allianssimallilla rakennuttajan ja rakennusyritysten kesken. Sairaalaa rakennettaessa Jukka Juvonen on toiminut Uusi sairaala Allianssin johtoryhmän puheenjohtajana, jossa tehtävässä hän jatkaa edelleen.

Jukka Juvosen Uusi sairaala -projektissa tekemälle työlle ei ole ollut valmiita kotimaisia esikuvia, vaan työ on vaatinut edelläkävijyyttä ja laajaa perehtymistä kansainvälisiin esimerkkeihin ja mm. teknologian mahdollisuuksiin sekä niiden soveltamista paikallisiin olosuhteisiin. Työmäärä on ollut huomattavan suuri ja luodut linjaukset valtakunnallisestikin merkittäviä. Kainuun Uusi sairaala -projektin toiminnallisia tai rakentamisjärjestelyihin liittyviä malleja on hyödynnetty useissa myöhemmissä sairaalahankkeissa.

Osoittaen kunnioitettavaa vastuunkantoa Jukka Juvonen siirtyi Uusi sairaala -hankkeesta osittaisesti takaisin kliiniseen työhön ja sittemmin sisätautien ylilääkärin virasta kardiologian osastonylilääkärin virkaan v. 2020 turvatakseen invasiivisen kardiologisen toiminnan ja koulutuksen jatkumisen kardiologian alaa kohdanneessa lääkärivajetilanteessa. Hän on tarjonnut uudelle sisätautien ylilääkärille tarvittaessa tukensa ja osallistuu edelleen aktiivisesti sisätautien päivystykseen. Hän on yhäkin kantavia voimia kardiologien jo hyvin pitkään vapaaehtoisesti ylläpitämässä päivystysaikaisessa angiografiatoiminnassa.

Jukka Juvonen on kollegoiden arvostama, luotettava ja vahvan ammattitaidon omaava kollega, jonka elämäntyö ja saavutukset ovat merkittävästi edistäneet kainuulaisten potilaiden hoitoa, mahdollistaneet Kainuuseen uuden sairaalan rakentamisen ja luoneet pohjan Kainuun terveydenhuollon kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen.