Yhdistyksen vuosikokouksen kuulumisia 21.3.2023

26.3.2023

Kainuun lääkäriyhdistyksen vuosikokous on pidetty Wanhalla Kerholla 21.3.2023. 

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös jäi 1117,24 e alijäämäiseksi. Vuosikokous on myöntänyt hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ritva Kanervo. Lisäksi uuden hallituksen jäseniksi valittiin Ella Laakso, Joel Laitala, Markku Nyman, Imke Höfling, Tuomo Määttä, Lea Käsmä-Ronkainen ja varajäseniksi Sinikka Marin sekä Perttu-Pekka Piirainen. 

Toiminnantarkastajana jatkaa Esa Anttonen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Juvonen. 

Vuosikokous hyväksyi väistyvän hallituksen esityksen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi. Jäsenmaksua vuosikokous päätyi korottamaan 5 e väistyvän hallituksen esitystä enemmän. Vuoden 2023 jäsenmaksu on 40 e. Jäsenmaksun korotusta perustellaan mm. inflaatiopaineilla ja yhdistyksen kokonaistaloudellisella tilanteella. 

Vuosikokous hyväksyi väistyvän hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2023 siten, että talousarvioesitykseen tehdään em. jäsenmaksun lisäkorotuksen mukainen muutos. 

Vuosikokous käsitteli myös väistyvän hallituksen esityksen sääntömuutoksista. Muutokset ovat osittain teknisiä, osittain tilinpäätöksen aikataulutukseen liittyviä. Vuosikokouksen ajankohta säilyy helmi-maaliskuulla.

Lisäksi vuosikokouksessa luovutettiin kardiologian osastonylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LT, dosentti Jukka Juvoselle palkinto poikkeuksellisen ansiokkaasta elämäntyöstä ja erityisistä saavutuksista kainuulaisen terveydenhuollon kehittämisessä.